Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla

Otsikossa oleva Saarnaajan kirjan kolmannen luvun ensimmäinen jae kertoo, että Jumala on asettanut eri ajanjaksoja elämiimme. Olemme viettäneet ajanjaksoa, jota kutsun Maria-ajanjaksoksi. Jumala on käyttänyt koronasulkua johdattaakseen meidät läsnäoloonsa, jalkojensa juureen kuten Maria, joka istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli hänen puhetta (ks. Luuk. 10:42). Selitän hieman tarkemmin. Kirkkojemme ovet ovat olleet aika ajoin suljettuina ja toivon mukaan moni on käyttänyt tämän ajan Jumalan läsnäolossa viivähtäen. Tuota kehotusta istua Herramme jalkojen juuressa ilmentää laulu Martta Martta, jonka vastaanotin heinäkuussa 2020. Nyt ajanjakso muuttuu. Tuosta muutoksesta kertoo laulu Luvattu maa. 

25.1.2021 Herra antoi minulle laulun Luvattu maa. Laulun mukana tuli murhe sydämelleni siitä, että vihollinen on vallannut hengessä alueita ja tuonut tuhoa, pahuutta ja hävitystä yhteisöihimme. Laulu on tarkoitettu rohkaisuksi ja kehotukseksi Jumalan lapsille astua hengellisen sodankäynnin ajanjaksoon. Se on myös kutsu koskien kaupunkiani Äänekoskea. Kutsu uskoville nousta esirukoukseen sekä valtaamaan takaisin se, mitä vihollinen on varastanut, tappanut ja tuhonnut (ks. Joh. 10:10). Sanoma on ajankohtainen jokaiselle uskovalle; niin kuin Pyhä Henki ohjeistaa. 

Kuninkaiden sotaanlähdön ajanjakso

Vuoden vaihteessa, kuningasten sotaanlähtöaikana, vei Jooab sotajoukon sotaretkelle; … (1 Aik. 20:1 ). Heprealaisen kalenterin mukaan kuningasten uusi vuosi alkaa nisan-kuusta. Se myös aloittaa heprealaisen kalenterin uskonnollisen vuoden (huom. eri kuin kalenterivuosi). Olemme siirtyneet uuteen hengellisen sodankäynnin ajanjaksoon. On aika antaa Herran opettaa kätemme taistelemaan ja sormemme sotimaan (ks. Ps. 144:1). On aika polvistua Herran läsnäoloon ja odottaa Hänen strategiasuunnitelmaa, joka on aina voittoisa. On aika puhdistaa hengelliset vaatteet, teroittaa Sanan miekka, öljytä uskon kilpi ja tiukata totuuden vyö; laittaa kuntoon koko hengellinen sotavarustus. On aika astua ylemmäksi, lähemmäksi Herraa kuin ikinä. Tuolloin Hän paljastaa taistelustragegiat, jotka ovat aina voittoisia. Hän itse johtaa joukkoja, sillä sota on Jumalamme (2 Moos. 15:3; 2 Aik. 20:15). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jäisimme passiivisena odottamaan, että Herra toimii puolestamme. Meidän uskovina tulee tehdä oma osamme ja Herra tekee osansa. 

Olemme siirtyneet kuninkaiden sotaanlähdön ajanjaksoon, mistä kirjoitetaan muun muassa  I Aikakirjassa (ks. 1 Aik. 20:1 ) ja II Samuelin kirjassa (ks. 2 Sam. 11:1). Meistä jokainen on kuningas ja pappi Kristuksessa (ks. 1 Piet. 2:9). Sillä hetkellä kun tulimme Jumalan lapsiksi liityimme Hänen armeijaansa. Olemme sotilaita tahdoimme sitä tai emme. Jos jätämme huomioimatta kutsun sotaan lähdöstä, tai minimoimme sen jollain verukkeella, asetamme itsemme asemaan, jossa meidän ei tulisi olla. II Samuelin kirjasta luvusta 11 alusta voimme lukea, miten Daavid asetti itsensä asemaan, jossa hänen ei olisi kuulunut olla. Daavidin olisi pitänyt olla taistelussa sotajoukkojensa mukana. Sen sijaan hän jäi Jerusalemiin ja sortui syntiin Batseban kanssa. 

Hengellisen sodankäynnin peruslinja

”Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee” (Jaakob 4:7). Tämä lause antaa meille hengellisen sodankäynnin peruslinjan. Ensiksi alamaisuus Jumalalle. Toiseksi vihollisen vastustaminen ja sitten vihollinen pakenee. Edellisessä jakeessa kuusi sanotaan, että armo annetaan nöyrille. Armo on enemmän kuin pelastus, se on voima elää voittoisaa Jumalaa miellyttävää elämää (ks. 2 Piet. 1:3, 2 Kor. 12:9).

Meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia (ks. 2 Kor. 10:4). On aika seurata Kuningasta taisteluun. Voitto on jo saavutettu ristillä. On aika. Taistelu tulee olemaan pitkä, mutta Herra itse tulee virvoittamaan väsyneitä. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun! (2 Kor. 2:14)

Siunauksin!

Raamatun viittaukset: Kirkkoraamattu 33/38

Kuvituskuva: Pixabay

Jerikon muurilla

Kuvituskuva ei liity mitenkään blogiin.

Marssilla Jerikon muurin ympäri

Aloitetaan matka Jerikon muurin ympäri ja siirrytään Joosuan kirjan tarinaan (ks. Joosuan kirja luku 6). Jerikon valtaamisen taistelustrategia oli ihmisjärjellä ajatellen erikoinen. Kaupungin ympäri marssittiin ensin kerran kuuden päivän ajan. Samalla papit puhalsivat torviin ja kantoivat Jumalan arkkia. Sotilaat ja muu kansa pysyivät Jumalan antaman ohjeistuksen mukaisesti vaiti. Seitsemäntenä päivänä kaupungin ympäri marssittiin seitsemän kertaa torviin puhaltaen. Joosuan käskystä koko sotaväki nosti huudon ja muuri sortui. Kukin ryntäsi kaupunkiin kohdaltaan ja se vallattiin kuten Jumala oli luvannut. Joosua antaa meille esimerkin nöyryydestä ja kuuliaisuudesta sekä Jumalan Herrauden alaisuuteen alistumisesta silloinkin, kun Jumalan ohjeet ihmisjärjellä ajatellen voivat tuntua oudoilta. 

Joosuan kirjan kertomuksesta opimme, että menestys seuraa, kun tottelemme Jumalan meille antamia ohjeita, oli sitten kyse Sanan viisaudesta tai Pyhältä Hengeltä vastaanotetusta henkilökohtaisesta sanasta. Jumala on luvannut meille rauhan (ks. Joh. 14:27) ja tien perille. Hän itse käy edellämme (ks. 5 Moos. 31:8). Hänen armonsa riittää. Se ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme lomamatkalla ja lopulta saapuisimme matkan päätteeksi perille. Kuten Joosuan ja israelilaisten, meidänkin kristittyinä on taisteltava tiemme meidän luvattuun maahamme. Meidänkin tulee kilvoitella hyvä uskon kilvoitus, kuten Paavali kehotti Timoteusta tekemään (ks. 1 Tim. 6:12). 

Hengessäni siirryin marssimaan osaksi päättäväistä sotilasrivistöä

Jatketaan Jerikon muurin äärellä. Keväällä huhtikuussa 2020 ollessani ylistyksessä näin hengessäni kuinka joukko sotilaita marssi määrätietoisesti sotilaallista järjestystä noudattaen. Näky toistui noin viikon ajan tietyn laulun¹ kohdalla. Edessäni avautui täydellisen yhteneväinen voittoisa sotilaiden osasto. Liityin Hengessäni ja profetaalisena tekona marssijoiden joukkoon. Joukko oli suuri. Sotilaiden päättäväisyys oli niin ikään asia, johon kiinnitin huomioni. Tämä joukko suorittaisi tehtävän Herralta saatujen ohjeiden mukaisesti.

sotilaat näyssä
Kuvituskuva: Pixabay.

Tiedustelin Herralta näyn merkitystä. Vastaukseksi sain, että marssimme Jerikon muureja nurin. Muutama päivä myöhemmin kuulin Jennifer LeClairen samantapaisesta näystä : “I Hear the Sound of an Army Marching Against Unusual Spiritual Warfare”. Muutama viikko tästä, olin Skandinaavian herätystä koskevassa etäkokouksessa, jossa kuulin sisarelta Ruotsista, kuinka Jumala oli puhutellut häntä Jerikon muurien sortumisella. Näiden kolmen näyn jälkeen sain syvemmän ymmärryksen siihen, mistä tässä Jerikon muurien sortumisen marssissa on kyse. 

Epäjumalanpalvelusta ja ulkokultaista palvontaa

Jeriko. [eng. Jericho]. Juurisana sanasta Jeriko on hepreaksi “yareach” mikä tarkoittaa “kuu”. Kanaanilaiset palvoivat monia jumalia kuten hedelmällisyyden jumala Astartea, jota kutsuttiin myös kuun jumalaksi (ks. Tuom. 2:11-13; 3:7; 10:6; 1 Sam. 7:3; 5 Moos. 17:3; 16:21). Jeriko oli syntinen kaupunki, jonka Jumala käski hävittää. Muistamme Raamatusta Jerikon kanaanilaisten kaupunkina, joka valloitettiin ensimmäisenä Israelilaisten mentyä Jordanin yli. Jumalan ohjeiden mukaisesti Israelilaisten tuli ottaa maa haltuun ja hävittää siellä kansat, joiden pahuus oli Jumalan silmissä tullut täyteen (ks. 1 Moos. 15:16; Joosuan kirja luku 6). 

Jumala etsii kokosydämisyyttä (ks. Joh. 4:23-24). Hän haluaa vetää meidät lähelleen.  Hän haluaa meidät suhteeseen, jonka syvyyttä kuvataan Raamatussa miehen ja naisen välisellä avioliittosuhteella (ks. Jes. 54:5; Hoos. 2:16: Ilm. 22:17). Näky Jerikon muurien hajottamisesta edustaa Jumalan silmissä epäkelpoa, ulkokultaista palvontaa ja ylistystä, jumalanpalvelusta jossa muodot ovat läsnä, mutta sydän on kaukana (ks. Jes. 29:13). Se tarkoittaa myös epäjumalanpalvelusta sekä uskonnollisuutta, jonka Jumala tulee paljastamaan ja poistamaan nyt lopun aikana seurakunnastaan.

Esirukouksen ja ylistyksen sotilaat nousevat

Nyt on aika puhdistaa hengelliset vaatteet, teroittaa Sanan miekka, öljytä uskon kilpi ja tiukata totuuden vyö; laittaa kuntoon koko hengellinen sotavarustus. Olemme siirtymässä uuteen sodankäynnin ajanjaksoon, josta laulu Luvattu maa kertoo. On aika astua ylemmäksi, lähemmäksi Herraa kuin ikinä. Tuolloin Hän paljastaa taistelustragegiat, jotka ovat aina voittoisia. Hän itse johtaa joukkoja, sillä sota on Jumalamme (2 Moos. 15:3; 2 Aik. 20:15).

On aika työntää pimeys pois valon tieltä. Jokainen rakentakoon kotikaupunkinsa hengellistä varustusta omalta kohdaltaan (ks. Nehemian kirja). Jokaista tarvitaan. Nouskoon ylistyksen ja esirukouksen tulet runsaina taivaan valtaistuinsaliin! Muistetaan vielä, että: meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa (ks. Ef. 6:12).

Lopuksi vielä. Isä haluaa tuoda meidät yhteen ja ykseyteen, uskossa ja rakkaudessa maailmanlaajuisena Kristuksen ruumiina. Sillä yhteys ja ykseys on Jumalamme sydämen asia (ks. Joh. 17:21-26). Oheisesta linkistä pääset lukemaan, minkälaiseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön Herra minut johdatti:  Maailmanlaajuisesti saman tehtävän alaisuudessa.

Siunauksin!

Viite:  ¹Spirit Break Out – William McDowell

Raamatun jakeet, Kirkkoraamattu 33/38.

 

Mitä on Esirukous-Ylistys?

Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä.¹

Nimi Esirukous-Ylistys nousi mieleeni, kun Jumala alkoi viedä minua syvemmälle rukouksessa ja ylistyksessä yhdistäen nämä kaksi yhdeksi elämässäni. Esirukous-Ylistyksen keskiössä on rakkaussuhde Luojaamme, Herraamme.² Tuosta läheisestä ystävyys- ja kumppanuussuhteesta nousevat sydämentäyteinen rukous, ylistys, kiitos ja palvonta,³ jonka kohteena on Luoja. Mitä syvemmin ymmärrämme Isän sydäntä ja sitä uhria, minkä Herramme Jeesus antoi ristillä, sitä syvemmin antaudumme ylistämään, palvomaan, kiittämään ja rukoilemaan Häntä.

Vaikka sydämen antautuminen ja läheinen työtoveruus on keskeistä, tarvitaan myös Herran pelkoa.⁴ Jumalanpelko on Jumalan rakastamista yli kaiken muun. Jumalan ystävyys on varattu niille, joiden sydämiin on syvästi juurrutettu pyhä jumalanpelko.⁵ Todiste pyhästä pelosta on välitön ja täsmällinen loppuun asti viety tottelevaisuus. Tottelelemme silloinkin, kun emme ymmärrä tarkoitusta. Silloinkin, kun siinä ei ole järkeä. Silloinkin, kun se tuottaa kipua. Vihaamme sitä mitä Jumala vihaa, rakastamme sitä mitä Hän rakastaa. Arvostamme Häntä yli kaiken ja annamme Hänelle kaiken kiitoksen, ylistyksen, kunnioituksen ja kunnian.

Esirukous-Ylistys koskettaa kaikkia elämän alueita ja sitä ei tule ymmärtää pelkästään musiikkina tai rukouksena, vaan koko elämän antamisena elävänä uhrina Jumalalle.⁶ Jumalan tulee olla ensimmäisellä sijalla elämämme jokaisella alueella. Jumala etsii palvojia, jotka vilpittömissä sydämissään tuovat kaiken kunnian, kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan Hänelle. Daavid ja Betanian Maria ovat Raamatun henkilöitä, jotka omistivat elämänsä Jumalan tunteiden tutkimiselle ja Hänen sydämensä etsimiselle. He antavat meille esimerkit sydämen tason palvonnasta.

Pyhän Hengen läsnäolo ja kiireettömyys Jumalan edessä ovat niin ikään keskeisiä asioita Esirukous-Ylistyksessä, samoin Sanan mukaisuus ja Pyhän Hengen johtajuus. Tämä avaa ilmapiirin, vuoropuhelun Jumalan kanssa; tapahtukoon Sinun tahtosi.⁷ Esirukous-Ylistys on muurinaukkoon asettumista.⁸ Profetaalisuus⁹ on olennainen osa Jumalan läsnäoloa. Motiivi esirukoukseen ja ylistykseen kumpuaa rakkaudesta Jumalaan. Se johtaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti ja profetaalisesti julistamaan Hänen valtakuntansa ilmestymistä. Elämässäni on ollut myös ajanjaksoja, jolloin hiljaa Herran läsnäolossa vietetty aika on ollut parasta ylistystä ja palvontaa.¹⁰

Esirukous-Ylistys palvelutehtävänä on työ, johon Jumala kutsuu (ks. Minun tarinani). Daavidin elämä ja jumalanpalvelusjärjestys, jonka hän loi, antaa tästä yhden esimerkin Raamatussa.¹¹ Esirukous-Ylistys on myös jokaisen uskovan etuoikeus; meidät on luotu palvomaan ja ylistämään Luojaamme.

Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.¹²

¹Jes. 42:10; ²Luuk. 10:27; ³(Joh.4:23-24, Ilm. 5:8-9, Jes. 56:7); ⁴San. 9:10; ⁵Ps. 25:14 ks. AMPC-, NLT-käännökset; ⁶Room. 12:1; Matt.6:10; Jes.62:6-7; Apt.15:16;  ¹⁰Ps. 46:11 KR 1933 / 1938, ks. jae 10 TPT-käännöksessä; ¹¹(1 Aik. 9:33; 23:5); ¹²Ps.100:1-2.

Lähteet: Kirkkoraamattu 1933 / 1938, englanninkieliset käännökset: AMPC – The Amplified Bible Classic Edition, NLT – the New Living Translation, TPT – The Passion Translation.