Mitä on Esirukous-Ylistys?

Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä.¹

Nimi Esirukous-Ylistys nousi mieleeni, kun Jumala alkoi viedä minua syvemmälle rukouksessa ja ylistyksessä yhdistäen nämä kaksi yhdeksi elämässäni. Esirukous-Ylistyksen keskiössä on rakkaussuhde Luojaamme, Herraamme.² Tuosta läheisestä ystävyys- ja kumppanuussuhteesta nousevat sydämentäyteinen rukous, ylistys, kiitos ja palvonta,³ jonka kohteena on Luoja. Mitä syvemmin ymmärrämme Isän sydäntä ja sitä uhria, minkä Herramme Jeesus antoi ristillä, sitä syvemmin antaudumme ylistämään, palvomaan, kiittämään ja rukoilemaan Häntä.

Vaikka sydämen antautuminen ja läheinen työtoveruus on keskeistä, tarvitaan myös Herran pelkoa.⁴ Jumalanpelko on Jumalan rakastamista yli kaiken muun. Jumalan ystävyys on varattu niille, joiden sydämiin on syvästi juurrutettu pyhä jumalanpelko.⁵ Todiste pyhästä pelosta on välitön ja täsmällinen loppuun asti viety tottelevaisuus. Tottelelemme silloinkin, kun emme ymmärrä tarkoitusta. Silloinkin, kun siinä ei ole järkeä. Silloinkin, kun se tuottaa kipua. Vihaamme sitä mitä Jumala vihaa, rakastamme sitä mitä Hän rakastaa. Arvostamme Häntä yli kaiken ja annamme Hänelle kaiken kiitoksen, ylistyksen, kunnioituksen ja kunnian.

Esirukous-Ylistys koskettaa kaikkia elämän alueita ja sitä ei tule ymmärtää pelkästään musiikkina tai rukouksena, vaan koko elämän antamisena elävänä uhrina Jumalalle.⁶ Jumalan tulee olla ensimmäisellä sijalla elämämme jokaisella alueella. Jumala etsii palvojia, jotka vilpittömissä sydämissään tuovat kaiken kunnian, kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan Hänelle. Daavid ja Betanian Maria ovat Raamatun henkilöitä, jotka omistivat elämänsä Jumalan tunteiden tutkimiselle ja Hänen sydämensä etsimiselle. He antavat meille esimerkit sydämen tason palvonnasta.

Pyhän Hengen läsnäolo ja kiireettömyys Jumalan edessä ovat niin ikään keskeisiä asioita Esirukous-Ylistyksessä, samoin Sanan mukaisuus ja Pyhän Hengen johtajuus. Tämä avaa ilmapiirin, vuoropuhelun Jumalan kanssa; tapahtukoon Sinun tahtosi.⁷ Esirukous-Ylistys on muurinaukkoon asettumista.⁸ Profetaalisuus⁹ on olennainen osa Jumalan läsnäoloa. Motiivi esirukoukseen ja ylistykseen kumpuaa rakkaudesta Jumalaan. Se johtaa toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti ja profetaalisesti julistamaan Hänen valtakuntansa ilmestymistä. Elämässäni on ollut myös ajanjaksoja, jolloin hiljaa Herran läsnäolossa vietetty aika on ollut parasta ylistystä ja palvontaa.¹⁰

Esirukous-Ylistys palvelutehtävänä on työ, johon Jumala kutsuu (ks. Minun tarinani). Daavidin elämä ja jumalanpalvelusjärjestys, jonka hän loi, antaa tästä yhden esimerkin Raamatussa.¹¹ Esirukous-Ylistys on myös jokaisen uskovan etuoikeus; meidät on luotu palvomaan ja ylistämään Luojaamme.

Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla.¹²

¹Jes. 42:10; ²Luuk. 10:27; ³(Joh.4:23-24, Ilm. 5:8-9, Jes. 56:7); ⁴San. 9:10; ⁵Ps. 25:14 ks. AMPC-, NLT-käännökset; ⁶Room. 12:1; Matt.6:10; Jes.62:6-7; Apt.15:16;  ¹⁰Ps. 46:11 KR 1933 / 1938, ks. jae 10 TPT-käännöksessä; ¹¹(1 Aik. 9:33; 23:5); ¹²Ps.100:1-2.

Lähteet: Kirkkoraamattu 1933 / 1938, englanninkieliset käännökset: AMPC – The Amplified Bible Classic Edition, NLT – the New Living Translation, TPT – The Passion Translation.